پایان نامه دانشجویان ورودی ۹۷ و قبل

به اطلاع می رساند، فرآیند پایان نامه دانشجویان ورودی ۹۷ به بعد (شامل ارسال پروپوزال و تایید اساتید محترم، ثبت تاریخ تصویب پروپوزال و اعلام آمادگی دفاع پایان نامه دانشجو) در سامانه آموزشی sess ثبت می گردد. در شرایط کنونی و با توجه به شیوع ویروس کرونا، دانشجویان ورودی قبل از ۹۷ در صورتی که پروپوزال خود را تصویب نکرده اند، با تایید اساتید راهنما و مشاور و اخذ امضای الکترونیک اساتید محترم، فایل pdf پروپوزال خود را به همراه تاییدیه به صورت پیام در سامانه آموزشی برای کارشناسان تحصیلات تکمیلی ارسال نمایند.

question