پرسش های متداول واحد جذب

دفترچه راهنمای ثبت نام هم اکنون درسایت سازمان سنجش موجود است داوطلبان می‌توانند دفتر چه راهنما را مطالعه و در مرداد ماه جهت ثبت نام اقدام نمایند.

ثبت نام در رشته روانشناسی و حسابداری صرفا براساس آزمون سراسری خواهد بود.

رشته های کارشناسی پیوسته دانشگاه غیرانتفاعی زند۳۰ رشته می باشد که در ۲۸ رشته آن می‌توان براساس صرفاسوابق تحصیلی ثبت نام نمود.

  • اصل وکپی شناسنامه و کارت ملی
  • اصل و کپی مدرک تحصیلی
  • ۱۲قطعه عکس (برادران) ۶قطعه عکس ( خواهران)
  • واریز شهریه
  • تکمیل فرم های ثبت نام (در دانشگاه)
  • کاردانی
  • کاردانی ناپیوسته
  • کارشناسی پیوسته
  • کارشناسی ناپیوسته
  • کارشناسی ارشد

خیر تمامی رشته های کارشناسی ارشد دانشگاه غیر انتفاعی زند صرفا براساس قبولی کنکور میباشد.

به صورت مشروط بلی – پذیرفته شده با دادن تعهد کتبی جهت ارائه مدرک خود تا پایان بهمن ماه همان سال و در صورت کسب مجوز از سازمان سنجش، دانشجوی ورودی بهمن ماه خواهد بود.

کاردانی پیوسته شامل دانش آموختگان دیپلم فنی و حرفه ای و کار دانش است که وارد مقطع کاردانی می شوند. کاردانی ناپیوسته شامل دانش آموختگان دیپلم نظری است که وارد مقطع کاردانی می شوند.

در صورتی که از نظر نظام وظیفه مشکلی نداشته باشد و دانشگاه موافقت نماید می تواند با در دست داشتن مدارک تحصیلی و مدارک شناسایی خود به دانشگاه مراجعه و درخواست ثبت نام نماید. مدت زمان عدم مراجعه (اولین نیمسال تحصیلی)، مرخصی با احتساب سنوات منظور خواهد شد و دانشجو باید شهریه ثابت آن ترم را پرداخت نماید.

دانشجوی مقطع کاردانی یا کارشناسی ناپیوسته که در دوره تحصیل خود ۲ بار و دانشجوی مقطع کارشناسی پیوسته که در دوره تحصیل خود ۳ بار مشروطی(معدل زیر ۱۲) کسب نماید؛ به عنوان دانشجوی اخراجی محسوب می شود.

بدون در نظر گرفتن عنوان دیپلم می توانید در تمامی رشته های دانشگاه غیرانتفاعی زند ثبت نام نمایید.

خیر. شما فقط اجازه ادامه تحصیل در مقطع بالاتر را دارید چون نظام وظیفه برای هر مقطع تحصیلی فقط یک بار معافیت تحصیلی صادر می نماید، مگر اینکه پایان خدمت بگیرید.

خیر . جهت ثبت نام در رشته های کارشناسی این دانشگاه باید مدرک پیش دانشگاهی یا مدرک دوازدهم نظام جدید داشته باشید.

انتقالی از دانشگاه آزاد به غیرانتفاعی ممکن نمی باشد. بایستی ابتدا در این موسسه پذیرش شوید سپس از آن دانشگاه انصراف دهید. ضمنا واحدهای گذرانده شده تطبیق داده خواهد شد.

برای دانشجویان خانم مشکلی وجود ندارد ولی دانشجویان آقا نباید مشکل نظام وظیفه داشته باشند در صورت منع نظام وظیفه امکان ندارد.

question