سوالات متداول کارآموزی و پروژه

همان استاد درس کارآموزی و پروژه

در شرایط شیوع بیماری کرونا نیازی به گرفتن امضا نیست

بله نامه کارآموزی الزامی می باشد در صورت امکان می توانید غیر حضوری این مهم را انجام دهید

در سامانهsessکلیه فرم های مربوطه را به ادرس occuser1 :مقابل ارسال کنید id

فایل و فرم ها را ابتدا به استاد از طریق فضای مجازی ارسال کرده و پس از تایید، استاد نمره شما را اعلام می نماید

خیر استاد باید نمرات را به مدیر گروه ارسال نماید

خیر تا زمانیکه مدیر گروه نمرات را برای دفتر ارتباط با صنعت ارسال نکند امکان ثبت نمره نمی باشد

خیر نیازی به هیچ مراجعه حضوری نمی باشد

*برای دانشجویان ترم مهر تا تابستان باید نمره ثبت شود

*برای دانشجویان ترم بهمن تا پایان ابان ماه

*برای دانشجویان ترم مهر تا تابستان باید نمره ثبت شود

*برای دانشجویان ترم بهمن تا پایان ابان ماه

 

خیر با توجه به اینکه مراحل درس کاراموزی از ترم مهر۹۸ بصورت سیستمی می باشد لذا کلیه مدارک در گام هشتم بارگزاری می شود

در گام پنجم مراحل کاراموزی در صورت تایید کلیه گام های قبل معرفی نامه شما بصورت الکترونیکی صادر می گردد و شما میتوانید ان را به محل کاراموزی ارایه دهید

question