پرسش های متداول امور فرهنگی

لطفا به تاریخ مسابقه دقت فرمایید و چند دقیقه قبل از شروع مسابقه، ثبت نام فرمایید.

بله پس از اتمام یک دوره معرفی کتاب برای تمام رشته ها، مجددا کتاب معرفی خواهد شد.

امکان استفاده از تخفیف ۱۰ درصدی برنامه های فرهنگی نظیر شنبه های سینمایی زند، اردوها و کارگاهها و…

به محض بازگشایی دانشگاه با آنان جهت اهدای جوایز تماس گرفته خواهد شد.

بله، انجمن ها می توانند ایده و برنامه های خود را در گام اول به کارشناس فرهنگی ارائه دهند.

در صورت رضایت استاد مشاور و مدیریت فرهنگی زمان عضویت تمدید خواهد شد.

question