پرسش های متداول واحد جذب

عملکرد این واحد به طور خلاصه در چهار گروه بیان میشود :

  • ارزیابی عملکرد اساتید
  • ارزیابی عملکرد پرسنل
  • نظارت بر امور خدماتی و رفاهی
  • رسیدگی به شکایات و انتقادات

براساس شاخصهایی همچون فرم ارزیابی تکمیل شده توسط دانشجویان، فرم ارزیابی تکمیل شده توسط ناظربالینی و فرم ارزیابی تکمیل شده توسط مدیران مرتبط با اساتید

در زمان پایان ترم،  قبل از دریافت کارت ورود به جلسه  شما موظف به تکمیل فرم ارزیابی برای هراستاد هستید.

هنگام ورود به سامانه آموزشی در صفحه اصلی بر روی هر درس کلیک کنید تا اطلاعات آن درس نمایش داده  شود، سپس از منوی سمت راست بر روی گزینه «ارزیابیاستادانتخابشده» بزنید تا فرم نمایش داده شود.

برای هر استاد و هر درس فرم ارزیابی جداگانه ای را باید تکمیل کنید.

به دلیل اینکه اساتید و نحوه تدریس آنها یکی از مهم‌ترین شاخص‌های مسیر تحصیلی شما هستند شما با تکمیل فرم ارزیابی کمک به بهتر شدن شرایط تحصیلی خود کرده اید و با اینکار میتوانید مشکلات احتمالی را برطرف کنید.

شما میتوانید در سامانه آموزشی خود به کارشناس واحد نظارت وارزیابی سرکار خانم میرحسینی(user : evaluser1) پیام ارسال کنید و یا به صورت حضوری به واحد نظارت و ارزیابی مراجعه فرمایید.

شما میتوانید در سامانه آموزشی خود به کارشناس واحد نظارت وارزیابی سرکار خانم حسن پور (user : evaluser3) پیام ارسال کنید و یا به صورت حضوری به واحد نظارت و ارزیابی مراجعه فرمایید.

شما میتوانید در سامانه آموزشی خود به کارشناس واحد نظارت وارزیابی سرکار خانم حسن پور (user : evaluser3) پیام ارسال کنید و یا به صورت حضوری به واحد نظارت و ارزیابی مراجعه فرمایید.

تمامی شکایات و اطلاعاتی که توسط واحد نظارت و ارزیابی جمع آوری میگردد به صورت محرمانه بایگانی شده و فقط اساتید میتوانند نتیجه کلی ارزیابی خود را مشاهده نمایند.

question