سوالات متداول آموزشهای آزاد و توانمندسازی تخصصی زند

دپارتمان زبان

به دلیل شرایط پیش آمده تارخ دقیقی اعلام نشده است .به محض مشخص شدن تاریخ جهت برگزاری کلاس های ترمیک و مکالمه زبان در سایت و صفحه اینستاگرام مرکز آموزشهای آزاد اعلام خواهد شد.

آدرس سایت: fczand.com

پیج رسمی اینستاگرام مرکز آموزش های آزاد: @zand.ac

تمامی جلسات برگزار نشده از ترم زمستان ۹۸ به محض باز شدن مرکز آموزش های آزاد با برنامه ریزی دقیق برگزار خواهد شد.

تاکنون تصمیمی در این خصوص گرفته نشده است.

کلاس های ترمیک ۱۳ سطح از مقدماتی تا پیشرفته که هر سطح ۲۰ جلسه ۳ ساعته  ۲ روز در هفته می باشد.

کلاس های مکالمه در۴ سطح از مقدماتی تا پیشرفته که هر سطح ۲۰ جلسه ۲ ساعته  ۲ روز در هفته می باشد.

با توجه به شرایط پیش آمده تاریخ آزمون آیلتس اعلام نشده است به محض مشخص شدن تاریخ درسایت وصفحه اینستاگرام مرکز آموزشهای آزاد اطلاع رسانی خواهد شد.

آدرس سایت: fczand.com

پیج رسمی اینستاگرام مرکز آموزش های آزاد: @zand.ac

 به دلیل شرایط پیش آمده تارخ دقیقی اعلام نشده است .به محض مشخص شدن تاریخ جهت تعیین سطح در سایت و صفحه اینستاگرام مرکز آموزشهای آزاد اعلام خواهد شد.

آدرس سایت: fczand.com

پیج رسمی اینستاگرام مرکز آموزش های آزاد: @zand.ac

ایمنی و بهداشت

دوره ۲۰ ساعت می باشد و در ۳ روز برگزار می شود.

دوره ۴۰ ساعت می باشد و در ۵ روز برگزار می شود.

دوره ۱۶ ساعت می باشد و در ۲ روز برگزار می شود.

دوره ۸ ساعت می باشد و در ۱ روز برگزار می شود.

افرادی که رشته تحصیلی آنها فنی مهندسی (به جز کامپیوتر و کشاورزی)است می توانند در دوره شرکت کنند.

بله. در پایان تمامی دوره های امتحان برگزار می شود.

بله.مدارک از مرکز تحقیقات،تعلیمات حفاظت فنی بهداشت کار صادر می شود.

بله. در کلاس ها حتما حضور غیاب می شود. شما فقط می توانید ۱/۱۰ از کلاس را حضور نداشته باشید.

دوره های چرم و بورس

کلاس کیف چرم شهریه ۲۷۵۰۰۰ تومان ۱۵ جلسه ۲ ساعته

کلاس حکاکی روی چرم شهریه ۳۰۰۰۰۰ تومان ۱۰ جلسه ۳ ساعته

کلاس کفش مقدماتی چرم ۳۳۰۰۰۰ تومان ۱۵ جلسه سه ساعته

کلاس کفش پیشرفته چرم ۳۳۰۰۰۰ تومان ۱۵ جلسه ۳ ساعته

شهریه ۳۳۰۰۰۰ مقدماتی ۶ جلسه تئوری ۳ ساعته و ۱۰ جلسه کارگاه عملی ۳ ساعته

شهریه ۳۳۰۰۰۰ تکنیکال ۱۱ جلسه تئوری به صورت مجازی و ۶ کارگاه عملی حضوری

question